Available Nguyen Van Linh - SeAbank Building

373 Nguyen Van Linh St, Thanh Khe Dist.
250.000₫ /m2/tháng (ID: O000600)

Loại: Văn phòng
Diện tích: 150m2
Giờ hoạt động: 24/24

Phí quản lý: đã bao gồm
Hợp đồng tối thiểu: 12 tháng

Vận hành từ: 2012
Phát triển bởi: SEABANK
Quản lý bởi: SEABANK
Copy to share
  • ▪ Reception
  • ▪ Building manager
  • ▪ Cleaning service
  • ▪ Generator
  • ▪ Car parking
  • ▪ Security
  • ▪ Camera
  • ▪ Elevator
  • ▪ Air-condition
  • ▪ Internet
This module is under construction.