Available Xo Viet Nghe Tinh - Dai Thang Building

264 Xo Viet Nghe Tinh St, Cam Le Dist.
250.000₫ /m2/tháng (ID: O000700)

Loại: Văn phòng
Diện tích: 110m2
Giờ hoạt động: 24/24

Phí quản lý: đã bao gồm
Hợp đồng tối thiểu: 12 tháng

Vận hành từ: 2020
Phát triển bởi: DAI THANG MIEN TRUNG
Quản lý bởi: DAI THANG MIEN TRUNG
Copy to share
  • ▪ Reception
  • ▪ Building manager
  • ▪ Cleaning service
  • ▪ Motobike parking
  • ▪ Security
  • ▪ Camera
  • ▪ Elevator
  • ▪ Air-condition
  • ▪ Signboard
  • ▪ Internet
This module is under construction.