Available DITP Tower

Nguyen Tat Thanh St, Lien Chieu Dist.
150.000₫ /m2/tháng (ID: O000800)

Loại: Văn phòng
Diện tích: 100m2
Giờ hoạt động: 24/24

Phí quản lý: đã bao gồm
Hợp đồng tối thiểu: 12 tháng

Vận hành từ: 2019
Phát triển bởi: TRUNG NAM GROUP
Quản lý bởi: PMC
Copy to share
  • ▪ Reception
  • ▪ Building manager
  • ▪ Cleaning service
  • ▪ Generator
  • ▪ Car parking
  • ▪ Motobike parking
  • ▪ Security
  • ▪ Camera
  • ▪ Elevator
  • ▪ Air-condition
This module is under construction.